Värmepump

Välj dygn

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 8.8 6.123.1
BrineUt9.7 3.1 24.9
Framledning30.4 29.033.9
Hetgas34.4 23.894.5
KaminIn21.6 21.648.1
KaminUt21.3 21.350.3
Rökgas17.2 16.940.2
Tank38.1 34.160.1
Utomhus2.7 1.12.8
El (kW)1.0 0.37.4
Mätt:2019-10-17 01:30:04