Värmepump

Välj dygn:
2020-12-04

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 12.8 6.021.6
BrineUt16.8 3.3 22.9
Framledning30.6 29.436.6
Hetgas28.4 21.993.8
KaminIn45.1 21.868.6
KaminUt61.2 21.173.4
Rökgas452.2 16.4452.2
Tank59.9 34.975.1
Utomhus1.7 0.71.7
El (kW)1.8 0.47.2
Mätt:2020-12-04 19:05:03