Värmepump

Välj dygn:
2020-01-23

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 18.1 5.920.0
BrineUt22.8 2.6 22.8
Framledning31.3 29.435.6
Hetgas28.6 22.694.1
KaminIn67.5 21.667.5
KaminUt71.8 21.371.8
Rökgas343.3 17.3500.8
Tank74.3 34.774.3
Utomhus3.0 -3.43.1
El (kW)1.5 0.37.6
Mätt:2020-01-23 22:05:03