Värmepump

Välj dygn:
2023-03-27

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 6.9 5.711.7
BrineUt2.7 2.5 15.2
Framledning32.8 30.439.9
Hetgas40.4 27.192.4
KaminIn23.2 20.828.5
KaminUt20.8 19.622.9
Rökgas16.5 9.717.2
Tank40.4 35.649.9
Utomhus0.1 -15.40.4
El (kW)1.7 0.06.2
Mätt:2023-03-27 13:20:03