Värmepump

Välj dygn:
2022-10-02

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 12.0 7.123.4
BrineUt12.1 4.1 24.4
Framledning31.4 28.133.9
Hetgas27.3 22.993.9
KaminIn26.5 18.470.0
KaminUt27.6 18.174.9
Rökgas21.9 8.0467.5
Tank38.1 34.276.9
Utomhus6.7 4.610.6
El (kW)1.3 0.15.6
Mätt:2022-10-02 09:30:03