Värmepump

Välj dygn

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 8.0 5.722.8
BrineUt8.3 2.8 24.2
Framledning32.5 29.635.3
Hetgas43.9 22.393.7
KaminIn23.2 21.963.1
KaminUt23.5 21.965.3
Rökgas19.2 14.6478.5
Tank37.8 35.169.1
Utomhus-0.9 -1.9-0.3
El (kW)1.2 0.37.4
Mätt:2019-11-18 13:45:04