Värmepump

Välj dygn

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 5.9 5.922.9
BrineUt3.1 2.6 25.5
Framledning34.4 29.436.2
Hetgas90.9 23.894.3
KaminIn28.6 22.665.1
KaminUt24.4 22.267.4
Rökgas18.0 15.0445.5
Tank50.0 35.270.7
Utomhus-4.0 -4.12.4
El (kW)6.6 0.47.6
Mätt:2019-12-06 14:50:04