Värmepump

Välj dygn:
2021-09-17

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 9.2 7.422.1
BrineUt4.7 4.1 24.4
Framledning31.2 28.733.9
Hetgas26.1 23.495.4
KaminIn32.3 21.660.7
KaminUt34.7 21.863.4
Rökgas25.8 17.4560.5
Tank40.6 34.065.8
Utomhus5.3 0.87.8
El (kW)3.9 0.37.0
Mätt:2021-09-17 03:45:03