Värmepump

Välj dygn:
2021-07-30

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 10.8 9.924.1
BrineUt12.3 6.5 25.4
Framledning26.6 23.627.2
Hetgas23.8 23.890.4
KaminIn22.1 22.122.4
KaminUt22.8 22.722.9
Rökgas18.4 17.819.1
Tank49.9 41.554.9
Utomhus15.3 15.121.8
El (kW)0.9 0.47.3
Mätt:2021-07-30 23:10:04