Värmepump

Välj dygn

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 6.8 5.714.1
BrineUt3.3 2.8 17.8
Framledning31.6 28.437.6
Hetgas81.5 24.794.6
KaminIn21.3 20.324.4
KaminUt20.3 20.321.5
Rökgas16.6 15.817.3
Tank46.1 33.854.9
Utomhus2.1 -8.86.3
El (kW)4.8 0.26.8
Mätt:2019-03-20 21:00:04