Värmepump

Välj dygn

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 5.3 5.310.8
BrineUt2.9 2.2 15.1
Framledning37.8 30.838.6
Hetgas91.7 29.594.5
KaminIn25.5 20.626.1
KaminUt21.3 20.121.9
Rökgas16.8 15.817.1
Tank51.1 35.654.7
Utomhus-12.4 -12.4-2.3
El (kW)5.0 0.38.1
Mätt:2018-12-12 17:50:04