Värmepump

Välj dygn

Sensor Värde min
h24
max
h24
BrineIn 5.9 5.621.4
BrineUt6.1 2.8 23.0
Framledning32.2 29.735.6
Hetgas78.4 22.394.1
KaminIn22.6 21.359.6
KaminUt22.5 21.362.7
Rökgas17.9 16.7492.5
Tank54.4 34.665.6
Utomhus0.6 -3.94.4
El (kW)3.2 0.36.4
Mätt:2019-02-17 13:05:04